Chilenske saler

Forside
Chilensk sal
Testet av Hest.no
Historisk bakgrunn
Stigbøyler
Gjorder
Lagring
Størrelser og priser
Bestilling og kontakt


Hovtrimmerutstyr


Chilesal.no på Facebook

Historisk bakgrunn
Den chilenske salen har blitt utviklet gjennom generasjoner med kvegdrift. Under statlig forordning var det fra gammelt av pålagt alle landeierne å samle inn minimum 7000 kveg en gang årlig (ikke medregnet kalvene). Man red ut og sanket kveg i fjellsidene ved bruk av hest. Dette tok 2-3 uker og deretter ble de 7000+ kveg samlet i en stor innhegning nede på flatlandet.

Deretter fulgte en ny omfattende arbeidsetappe hvor kveget ble sortert inn i flere mindre innhegninger avhengig av videre bruk. For at denne sorteringen skulle skje mest mulig effektivt ble også denne oppgaven gjort med hest som arbeidsredskap. Hesten ble brukt til å skille ut dyrene enkeltvis og geleide dem et par hundre meter bortover en kjerrevei til neste innhegning. Stort sett gikk dette fredelig for seg men kravet til en chilensk hest var og er fortsatt i dag at den skal kunne gå i fysisk nærkontakt med og presse på plass en okse med dobbelt så stor kroppsvekt som seg selv.

Til arbeidet i fjellsidene og sorteringsarbeidet i innhegningene ble rasen chilensk hest avlet fram og den chilenske salen ble utviklet. Den chilenske hesten er den eldste stambokførte kveghestrasen på det amerikanske kontinentet. Hensikten med salen er at den skal være behagelig på langtur og hjelpe rytter med å fortsatt bli sittende i salen under tumultene som oppstår i nærkontakt med uvillige okser.